Share

Acasă

01

Arhivolta

Societatea ARHIVOLTA STUDIO DE ARHITECTURĂ este un start-up înființat în cadrul Proiectului SMARTER – Susținerea Mediului Antreprenorial din România prin Tactici Economice Regionale, Cod MySMIS – 82/3/7/106188,  Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții  – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul Specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Am obținut această finanțare din fonduri europene, clasându-ne între primii cinci participanți, dintre cei 400 înscriși inițial. Proiectul propus a fost conceput și realizat în întregime de echipa noastră.

Din iulie 2019, funcționăm în această formulă, dar biroul de arhitectură are o istorie mai veche. Echipa noastră este constituită în jurul arhitectului Marius Bortaș, un specialist cu experiență în domeniu de peste un deceniu. Arhitectul Marius Bortaș are un portofoliu internațional remarcabil, rezultat din activitatea sa de peste 10 ani în Italia, unde a lucrat în execuție și proiectare, colaborând cu prestigioase birouri de arhitectură.

ARHIVOLTA – desemnează un detaliu de arhitectură, sub formă de arc structural și decorativ, care încadrează un spațiu de acces, o arcadă, un portal. Arhivolta apare frecvent în arhitectura medievală și renascentistă și, în timp, ajunge să capete valoare simbolică. Conotează comunicarea, esențializarea, sugerează trecerea dintr-o dimensiune în alta, ca printr-un portal.

Lucrările publicate de studioul de arhitectură Arhivolta sunt dezvoltări ale unor concepte originale și sunt protejate de Legea drepturilor de autor nr.8/1996.

Aceste lucrări sunt reprezentative atât pentru nivelul nostru de profesionalism, cât și pentru viziunea beneficiarilor noștri. Reflectă exigențele acestora și statutul lor social, dar și receptivitatea lor la sugestii și propuneri specializate. Corespund preferințelor lor estetice și, nu în ultimul rând, sunt adecvate bugetului alocat proiectelor alese.

Pentru a păstra standardele de calitate și estetice, ne rezervăm dreptul de a selecta beneficiarii.

02

Serviciile  Arhivolta

Amenajari peisagistice

Realizarea schitelor de concept la mana libera cu idearea elementelor de cadru antropic, sistematizarea verticala, reconfigurarea cadrului natural si stabilirea elementelor de vegetatie. Asiguram consultanta inclusiv pentru realizarea gradinilor verticale.

Proiectare arhitectură

Pachet complet de servicii de la redactarea temei de proiectare si schitele de concept realizate in timpul dialogului cu beneficiarul pana la detalii de executie, realizarea machetei virtuale 3D, intocmirea documentatiei pentru avizare si obtinerea autorizatiei de construire.

Proiectare urbanism

Pachet complet de servicii   de la redactarea temei de proiectare si pana la intocmirea documentatiei pentru avizare, obtinerea autorizatiei de construire

Design Interior

Realizarea schitelor de concept la mana libera in etapa de discutie preliminara cu beneficiarul incluzand consultanta privind materialele, cromatica, texturile si realizarea machetei virtuale 3D