Share

Grădina Publică Piatra Neamț

Grădina Publică Piatra Neamț

Tema de proiectare propune remodelarea actualei grădini zoologice din Piatra Neamț şi transformarea acestui spaţiu într-un loc al comunităţii (grădină publică) reprezentativ din punct de vedere funcţional atât spaţiu peisagistic eficient organizat dar şi ca landmark/poartă de acces către muntele Cozla şi traseele turistice pe care acesta le oferă.

lntervenţiile au ca rezultat refuncţionalizarea fostei Grădini zoologice, luând în considerare următoarele elemente: contextul general şi caracteristicile specifice locului, utilizatori, activităţi, aspectele tehnice conform documentaţiei fumizate, intervenţii la configuraţia spaţială, vegetaţie, paviment, mobilier urban etc.

Spaţiul nou propus este destinat activităţilor de relaxare, sport, creaţie, prin propunerea unor zone specifice. Totodată se doreşte reamenajarea actualei cuşti a ursului şi transformarea acesteia într-un element arhitectural al memoriei, făcând o trimitere la precedenta funcţiune a spaţiului. Parcul poate fi spațiul în care se pot organiza spectacole în aer liber, expoziții de fotografie, zone cu caracter recreațional provizoriu şi multe altele, evenimente care contribuie în mod decisiv la creşterea atractivităţii zonei pentru vizitatorul local sau turistii aflaţi în zonă.

Parcul va trebui sa fie perceput şi ca un punct în sine de atracţie în parcurgerea str. Ştefan cel Mare (odihnă, recreere, socializare, etc.) dar şi ca un punct de plecare pentru zona verde şi traseele turistice ale muntelui Cozla.

Va fi amplasat pe zona cu declivitate mare de pe latura de est un amfiteatru prin modificarea minimală a terenului pentru a oferi o perspectivă spre scena pentru spectacole estivale, prezentări de film, alte evenimente culturale;

Se păstrează grota ursului (inclusiv bazinul de apă) cu studierea posibilităţii de a se amenaja spaţii de expunere privind istoria locului.

Se confecţionază un monument al ursului, o siluetă stilizată realizată din barele fostei cuşti.

Se propun a fi introduse în compoziție module container ce pot fi utilizate de persoane pentru ateliere de creaţie şi învăţare pe timp de vară şi târguri temporare pe timp de iarnă. Materiale utilizate pentru finisarea exterioară vor fi de preferinţă lemn-metal-piatră-sticlă.

Platformă exterioară (zonă versatilă pentru expoziţii temporare) delimitată de fosta împrejmuire a leului.

Se propune marcarea istoriei parcului în evoluția sa, cu punerea în evidență a personalității fondatorului Nicu Albu.

Se remodelează lacul existent ( element central al parcului) transformându-se într-o amenajare cu un curs de apă care să cuprindă bazine, cascadă si podeste.

Terenuri special amenajate, destinate copiilor cu vârste cuprinse între 2- 6 ani și respectiv 6-12 ani, fiecare dotat cu obiecte de joacă corespunzatoare vârstei. Delimitarea acestor spatii se va face cu gard viu.

Se va păstra trama actuală şi se va extinde/modifica în zonele de intervenţie, cu legătură spre punctele de interes din amonte (trasee turistice de pe Cozla, Aleea Trei Căldări);

Porțile propuse, care replică cele originale, se vor monta la accesul din nord-est. Datorită conformării terenului, cele două porti laterale se vor bloca cu jardiniere/vase din ceramică.

Publicul are nevoie de spatii largi de socializare, cu mobilier urban modern, cu posibilitatea sa petreaca timpul in aer liber, pe peluze de gazon curate, la umbra masivelor de arbori.

Bănci amplasate în zona aleilor, zona locurilor de joacă.

Bănci şi mese fixe pentru jocuri statice (şah, table).

Este necesara completarea acestui mobilier urban cu obiecte arhitecturale cu rol de odihnă şi socializare amplasate nu numai în zona de circulaţii pietonale, ci şi în zonele verzi. Trebuie eliminat conceptul ,,nu călcaţi iarba”. Publicul trebuie să se bucure de spaţiul verde urban în toate formele lui – peluze de gazon, la umbra arborilor, etc..

Coșuri de gunoi de tip ECO fiecare dotat cu compartimente diferite pentru selectarea ecologică a deșeurilor.

Concept accesibilitate în toate zonele.

Pe timp de noapte, iluminatul arhitectural poate asigura scenografii minunate într-un spaţiu public, punând în valoare formele şi volumetriile masivelor de arbori indiferent de anotimp, aruncă umbre şi descoperă conuri de lumină, astfel încât spaţiul este viu şi direcţionează privirea vizitatorului către întreg parcul;

Montare stâlpi de iluminat pietonal cu înălţimea de 6m, fiecare dotat cu cate un corp de iluminat LED cu proiectie verticala (de sus in jos) şi spoturi încastrate in zonele verzi pentru iluminat ambiental (sub masivele de arbori existenti si/sau propusi), proiectoare LED pentru iluminat arhitectural construcţiile şi amenajările existente şi proiectate.

Sistemul de iluminat va fi proiectat cu telegestiune.

Păstrarea împrejmuirii pe zonele strict necesare (zona cu declivitate mare de pe latura de nord, proprietăţi particulare de pe latura de est), în rest delimitare cu gard viu. Parcul trebuie sa devină un spaţiu primitor şi relaxant, care să indemne la parcurgere şi exploarare.

Se va asigura construirea unei alveole pentru statie autobuz.

Reţele noi de canalizare pluvială (inclusiv pentru irigaţii – min 20 mc), apă, canalizare menajeră, alimentare cu energie electrică, sistem CCTV, sistem automatizare; Realizare zonă pază şi protecţie (gardieni).

Realizare zonă funcţională toalete.

Reconfigurarea serei existente in vederea amenajarii unei florarii si a unui mic spatiu de relaxare in interior.