Share

Zona de agrement Lac Peștișorul Pașcani

Zona de agrement Lac Peștișorul Pașcani

Zona de agrement Lac Peștișorul

 

Prin imaginea generală propusă se evidențiază o relație simbiotică între cadrul natural și intervențiile antropice, relație ce îmbină utilul cu plăcutul, funcționalitatea cu estetica și cultura locului.

Un alt aspect urmărit în cadrul proiectului este conceptul de sustenabilitate, prin amenajarea unor suprafețe verzi generoase, extinderea zonei de vegetație și prin propunerea sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile pentru dotările propuse.

Nu în ultimul rând, incluziunea tuturor categoriilor de beneficiari este urmărită prin amenajarea unor dotări specifice prin care spațiul propus devine atractiv pentru toate categoriile sociale și de vârstă, și ușor accesibil pentru persoanele cu deficiențe locomotorii respectiv nevăzătorilor.