Share

Școala Verde Rediu

Școala Verde Rediu

Școala Verde Rediu

 

Încă din faza de concept s-a urmărit ca spațiile de învățământ să prioritizeze adevărații beneficiari ai școlii verzi, plecând de la premisa  că învățământul este centrat pe elev. Tot în această ordine de idei s-a avur în vedere ca spațiile să fie accesibile inclusiv pentru categoriile vulnerabile, fiind înlăturate barielele arhitectonice. Raportul dintre laturile sălilor de clasă este unul apropiat de valoarea echiunitară, astfel încât elevii să beneficieze de o distanță cât mai mică față de tablă/tabla interactivă/ panou proiecții, această proporție asigurând totodată posibilități versatile de organizare a spațiului. Ferestrele sălilor de clasă au o orientare cardinală favorabilă, respectiv Sud-Est, SV astfel încât spațiile să beneficieze de o cât mai bună iluminare naturală pe tot parcursul anului. Acest aspect impactează semificativ eficiența energetică per asamblu a clădirii. Iluminatul natural al sălilor de clasă a fost prevăzut din față-stânga astfel încât să nu proiecteze umbre pe pupitru, iar elevii să beneficieze de un mediu de desfășurare a activității cât mai ergonomic și mai sănătos.

Școala verde beneficiază de un laborator dedicat științelor naturii menit să educe elevii în spiritul sustenabilității și al respectului pentru mediu. Tot în această ordine de idei ansamblul a fost completat și cu funcțiuni complementare, precum grădina senzorială, care să constituie bune motive de apropiere a copiilor de mediul natural.